Fant ingen oppføringer i database

Det viktigste med kildehenvisning er etterrettelighet; at man har forklart hvor man har hentet informasjon fra, og om man bare har basert seg generelt på en kilde, eller hentet konkret informasjon fra denne. Den som leser skal enkelt kunne finne kilden du har brukt, uansett om du har brukt en bok eller Internett.

Litteraturliste

Når man skriver en oppgave hvor man baserer seg på kilder, skal det alltid inkluderes en litteraturliste på slutten. Der lister man opp alle kildene man har brukt. Hvis man har brukt en bok, brukes dette formatet:

Forfatters etternavn, boktittel (kursiv), forlag, sted (hvis oppgitt) og årstall. Slik:
 Simensen, J.: Afrikas historie, Cappelen Akademisk Forlag, 1996.

Hvis det er flere enn to forfattere, kan man i stedet for å skrive alle navnene skrive det som er oppgitt først, og så ”med flere”, på denne måten:
 Sletbakk, M. mfl.: BIOS, Biologi 1, Cappelen, 2007.

Hvis man bare har brukt én artikkel inne i et samleverk, er det verket (boka) som skal skrives i kursiv, mens artikkelen skrives med anførselstegn. Slik:
 Moumouni, A.: ”Education in Africa”, artikkel i Collins, R.O: Historical problems in Imperial Africa, Marcus Wiener Publishers, Princeton, 2000.

Dette gjelder også kilder på Internett. Den eneste forskjellen der er at i stedet for å skrive årstallet en bok ble utgitt, må man skrive både når artikkelen ble lagd, og når man leste den. I tillegg skriver man opp nettadressen. Det er ikke alltid det er oppgitt noe forfatternavn på nettet. Da skriver man bare opp nettstedet som har publisert artikkelen. Her er et eksempel fra en avis og fra et nettleksikon:

VG nett: ”Oljeutblåsning i nord vil bli en katastrofe”, publisert 29.11.2010, lest 29.11.10: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10019774

Wikipedia: ”Petter Wessel Tordenskiold – Myter”, sist endret 17.4.14, lest 18.4.14: http://no.wikipedia.org/wiki/Petter_Wessel_Tordenskjold#Myter

Henvisninger fortløpende i teksten

Hvis man bare har basert oppgaven generelt på kildene uten å hente konkret informasjon eller sitater derfra, holder det med denne litteraturlista. Hvis man derimot henter tall, sitater, forfatteres meninger eller annen konkret informasjon, kan leseren komme til å spørre seg: ”Hvor er denne informasjonen hentet fra?”

Generelt henviser man på to ulike måter: fotnoter eller parentes. Begge metodene er gyldige, men de må være brukt riktig og man velger én og holder seg til den gjennom hele oppgaven.

1. Metode med fotnoter

Her er det bare å bruke den automatiske funksjonen i Word/Pages – sett inn fotnote. I denne skriver man så forfatternavnet, årstall og sidetallet i boka hvor man hentet stoffet. Man trenger ikke skrive noe mer i denne fotnoten, siden man skriver all informasjonen om kilden i litteraturlista til slutt. Det viktige er at fotnoten forteller nøyaktig hvor i kilden man har funnet noe, slik:
 Simensen 1996: s122.
Leseren vil dermed kunne bruke litteraturlista til å finne hvilken bok du snakker om når du snakker om denne Simensen, og så er det bare å slå opp på side 122 for å sjekke den konkrete tingen du snakket om midt i oppgaven din.

2. Parentes

Med denne metoden skriver man informasjonen om kilden i selve teksten, i stedet for å gjemme den bort nederst på arket. Hvis jeg for eksempel bruker læreboka i biologi til å hente informasjon om stamceller, kan det se slik ut:

Pluripotente stamceller ble for første gang isolert i laboratorium i 1998 (Sletbakk mfl., 2007: s. 303).

I litteraturlista til slutt skriver jeg så hele kilden:
 Sletbakk, m. mfl.: BIOS, Biologi 1, Cappelen, 2007.

Nettkilder underveis i teksten

Nettkilder kan føres på samme måte i både fotnoter eller parentes. Legg ved hele nettadressen, og før deretter hele kilden, som beskrevet ovenfor, i litteraturlista til slutt.

Husk alltid hovedpoenget med kildehenvisning: å fortelle hvor du har hentet noe fra.

Ikke vær redde for å fremstå som uvitende fordi du måtte slå opp noe; å bruke kilder til å finne informasjon er noe alle gjør, og å kunne gjøre det på riktig måte vitner om høy kompetanse. Dere ville blitt forbauset hvis dere visste hvor mange studenter helt oppe på mastergradsnivå som sliter med dette.
Husk også at dere er her for å lære. Spør lærerne deres hvis dere ikke er sikre på hvordan dere skal henvise til en konkret kilde.